Aan het woord: werkgroep - Vrouwen in architectuur (NAV)

Als architect worden we vaak geconfronteerd met complexe regelgeving, maar voor vrouwelijke architecten is het soms nog uitdagender. Deze obstakels heb ik zelf vaak ervaren. Toen ik de oproep voor de werkgroep 'Vrouwen in Architectuur' zag, voelde ik me meteen geroepen om deel te nemen. Mijn doel is om bij te dragen aan positieve verandering en de architectuurwereld inclusiever te maken, zodat toekomstige generaties vrouwelijke architecten gemakkelijker hun weg kunnen vinden en floreren in hun beroep.

NAV richtte vorig jaar de werkgroep 'Vrouwen in Architectuur' op om de uitdagingen voor vrouwelijke architecten aan te pakken en oplossingen te bedenken voor het afhaken van vrouwelijke architecten boven de 35. Maandelijks bespreken vijftien leden thema’s die vaak onderbelicht blijven. “Ons beroep moet vanuit een vrouwelijke bril herbekeken worden,” zeggen Serife Mazak, Evy Waegeneire en Magda Kielt. 

Lees alvast het hele artikel: https://www.nav.be/artikel/3758

23 januari 2024
"If we learn to build with local materials, we have a future."
― Francis Kere